Bakım ideallerimiz

Bütünsel bakım

Bakımsal işlerimizde baz aldığımız, bireysel, kültürel ve sosyal ihtiyaçları ve dahi ev ortamının özelliklerini göz önünde bulunduran bakım konseptimiz.

Özerk ve bireysel

Her müşterimize kendi istekleri doğrultusunda, gizlilik yükümlülüğümüzü de göz önünde bulundurmak koşuluyla, şerefi ve saygınlığını incitmeyecek şekilde davranmayı kendimize istinasız koşul biliriz. Bakımımızın amacı her daim müşterimizin istekleri ve ihtiyaçları tarafından yönlendirilir. Müşterimizin mümkün mertebe kendine yetme becerisini yeniden elde etmesi veya ayakta tutması en büyük önceliğimizdir. Müşterimizin bakımının mümkün oldukça kendi yönetimine tâbi olmasına büyük özen gösteriyoruz.

Bakımda %100 rahatlık

Bizim için müşterimizin kendisini %100 rahat hissedeceği bir ortam sağlamak onun sağlığı açısından da yararlı olacağından büyük önem taşıyor.

Destek ve kılavuzluk

Hastanın doğru bakıma maruz kalmasını garantilemek adına hasta yakınlarına kılavuzluk yapıp destek veriyoruz.

Ölüm refakati

Hayatın son döneminde kültürel ve dine ilişkin gereksinimleri göz önünde bulundurarak hastaların hayata insan onuruna yakışır bir şekilde veda etmelerine katkı sağlıyoruz.

İşbirliği

Bütünsel bakım konseptini hayata geçirebilmek için, bir hastanın bakımında rolü olan tüm birimlerin işbirliği içinde olmasına özen gösteriyoruz. Bunu ekip ve vaka toplantıları, bakım viziteleri ve hasta teslimleri sayesinde sağlıyoruz.

Temelimiz ve bakım konseptimiz

Bakım konseptimiz, Monika Krohwinkel tarafından tasarlanan bakım modelini baz alıyor. Bu modele göre kişinin fiziksel ve ruhsal özbakım gücüne yeniden kavuşmasını veya sahip kalmasını sağlamak elzem. Ayriyeten bakıma muhtaç kişilerin kendi kaynaklarını göz önünde bulundurmak ve mevcut noksanları uygun bakım tedbirleriyle dengelemek bu konseptin bir parçasıdır.

Adresimiz

I&K Ambulante Pflege GmbH
Breite Straße 5
31737 Rinteln

Telefon: 0 57 51 / 8 90 69 59
Telefax: 0 57 51 / 8 90 69 57

info@ik-ambulante-pflege.de
www.ik-ambulante-pflege.de

Partnerlerimiz:

Üyeliklerimiz:

Sertifikalı Temel kurs: